MindShifter - nFire.eu   MindShifter - nFire.eu
  [ Zaloguj | Rejestracja ]     Dzisiaj jest : Wtorek, 03 Sierpień 2021 
Menu strony
 
Artykuły

Wszystkie artykuły » Counter-Strike » Instalacja i konfiguracja Mani Admin Plugin (wersja 1.2)

Instalacja i konfiguracja Mani Admin Plugin (wersja 1.2)

Autor: Dariusz Jaskuła (MindShifter) | Niedziela, 11 Wrzesień 2011 17:56


Dawno, dawno temu (w 2005) pisałem jak skonfigurować M-A-P (Mani Admin Plugin). Jest to plugin, który ułatwia administrację serwerem Counter-Strike: Source.

Od jakiegoś czasu M-A-P konfiguruje się zupełnie inaczej niż opisałem to wcześniej. Dlatego przedstawię konfigurację dla obecnej wersji (1.2). M-A-P jest zaprojektowany jako VSP (VALVe Server Plug-in) i w taki sposób go zainstalujemy. Można go jednak zainstalować także w połączeniu z MetaMod: Source.Instalacja


Rozpoczynamy od ściągnięcia pluginu ze strony projektu www.mani-admin-plugin.com.

Po ściągnięciu wypakuj całość do katalogu moda na serwerze. Dla przykładu, jeśli serwer CS:S zainstalowany jest w katalogu /home/csuser/cssource/ to pełna ścieżka do serwera CS:S wygląda zazwyczaj tak:
/home/csuser/cssource/orangebox/cstrike/
w przypadku systemu Windows będzie to np.
c:\Program Files\Steam\SteamApps\<TWOJE KONTO STEAM>\source 2007 dedicated server\cstrike\
Po wypakowaniu, powinna powstać taka struktura katalogów (Linux):
/home/csuser/cssource/orangebox/cstrike/addons
/home/csuser/cssource/orangebox/cstrike/cfg
/home/csuser/cssource/orangebox/cstrike/materials
/home/csuser/cssource/orangebox/cstrike/sounds
a w przypadku systemu Windows:
c:\Program Files\Steam\SteamApps\<TWOJE KONTO STEAM>\source 2007 dedicated server\cstrike\addons
c:\Program Files\Steam\SteamApps\<TWOJE KONTO STEAM>\source 2007 dedicated server\cstrike\cfg
c:\Program Files\Steam\SteamApps\<TWOJE KONTO STEAM>\source 2007 dedicated server\cstrike\materials
c:\Program Files\Steam\SteamApps\<TWOJE KONTO STEAM>\source 2007 dedicated server\cstrike\sounds
Dalsza część konfiguracji odbywa się poprzez konsolę serwera CS:S.

Tak na marginesie: jeśli nie możesz podłączyć się do serwera z powodu błędu: Steam validation rejected, to na serwerze w katalogu moda utwórz plik steam_appid.txt i wpisz w nim wartość "240" (bez cudzysłowów).

Jeśli dostęp do serwera uzyskujesz poprzez rcon to uruchom grę CS:S, podłącz się do serwera i wpisz poprawne hasło rcon:
rcon_password haslorcon
Wszystkie podane poniżej polecenia poprzedzaj komendą rcon, np. zamiast wydawać komendę plugin_print, wydaj komendę rcon plugin_print.

W przypadku bezpośredniego dostępu do konsoli serwera CS:S poprzedzanie poleceń komendą rcon jest niepotrzebne.

Jeśli serwer zainstalowany jest na systemie Linux to w konsoli CS:S wydaj polecenie:
plugin_load ../cstrike/addons/mani_admin_plugin_i486
a jeśli na systemie Windows:
plugin_load ../cstrike/addons/mani_admin_plugin
W konsoli powinieneś zobaczyć postęp ładowania pluginu:
plugin_load ../cstrike/addons/mani_admin_plugin_i486
********************************************************
 Loading Mani Admin Plugin 2011 V1.2.22.6 VSP Orange, www.mani-admin-plugin.com

0xb4eaeb84 SDK PlayerInfoManager002
0xb7630a8c SDK VEngineServer021
0xb7601800 SDK GAMEEVENTSMANAGER002
0xb78cc980 SDK VFileSystem019
0xb762c2c0 SDK ISERVERPLUGINHELPERS001
0xb760b220 SDK VEngineServerStringTable001
0xb7601640 SDK EngineTraceServer003
0xb760dc80 SDK VEngineRandom001
0xb4ea1808 SDK ServerGameEnts001
0xb4e8927c SDK IEffects001
0xb76015f0 SDK IEngineSoundServer003
0xb4ea16a8 SDK ServerGameClients003
0xb7e973c0 SDK VEngineCvar004
0xb4ea15e8 SDK ServerGameDLL006 => Upgraded to ServerGameDLL007
0xb7631234 SDK VoiceServer002
0xb760e820 SDK SpatialPartition001
********************************************************
Attempting to load [./cfg/mani_admin_plugin/language/language.cfg]
Language to be used [english]
Searching for game type [Counter-Strike: Source]
Found gametypes for Counter-Strike: Source
Linux game binary @ ./cstrike/bin/server.so
Linux engine binary @ ./bin/engine.so
var_address = 0xb4df85a8
Game Type [Counter-Strike: Source]
Message name Geiger index 0
Message name Train index 1
Message name HudText index 2
Message name SayText index 3
Message name SayText2 index 4
Message name TextMsg index 5
Message name HudMsg index 6
Message name ResetHUD index 7
Message name GameTitle index 8
Message name ItemPickup index 9
Message name ShowMenu index 10
Message name Shake index 11
Message name Fade index 12
Message name VGUIMenu index 13
Message name Rumble index 14
Message name CloseCaption index 15
Message name SendAudio index 16
Message name RawAudio index 17
Message name VoiceMask index 18
Message name RequestState index 19
Message name BarTime index 20
Message name Damage index 21
Message name RadioText index 22
Message name HintText index 23
Message name KeyHintText index 24
Message name ReloadEffect index 25
Message name PlayerAnimEvent index 26
Message name AmmoDenied index 27
Message name UpdateRadar index 28
Message name KillCam index 29
Message name MarkAchievement index 30
Message name CallVoteFailed index 31
Message name VoteStart index 32
Message name VotePass index 33
Message name VoteFailed index 34
Message name VoteSetup index 35
Message name SPHapWeapEvent index 36
Message name HapDmg index 37
Message name HapPunch index 38
Message name HapSetDrag index 39
Message name HapSetConst index 40
Final [0xb7398206] [CBaseServer_ConnectClient]
Final [0xb7461c81] [NET_SendPacket]
Final [0xb46fd1dc] [CCSPlayer_RoundRespawn]
Final [0xb49cfe02] [UTIL_Remove]
Final [0xb4dd03b8] [CEntList_gEntList]
 Initial [0xb434dbe0] Sig [CGameRules_gGameRules]
Final [0xe81cec83] [CGameRules_gGameRules]
Final [0xb475177a] [CGlobalEntityList_FindEntityByClassname]
Final [0xb46f8d6a] [CCSPlayer_SwitchTeam]
Final [0xb46f8f5e] [CCSPlayer_SetModelFromClass]
Final [0xb44d49c0] [GetFileWeaponInfoFromHandle]
Final [0xb434df06] [CBaseCombatCharacter_Weapon_OwnsThisType]
Failed to open ./cfg/mani_admin_plugin/data/mani_stats.txt
Failed to load ./cfg/mani_admin_plugin/data/mani_stats.txt
Failed to open ./cfg/mani_admin_plugin/data/mani_name_stats.txt
Failed to load ./cfg/mani_admin_plugin/data/mani_name_stats.txt
Steam ID Player Stats memory usage 0.000000MB with 0 records
Name Player Stats memory usage 0.000000MB with 0 records
Failed to open ./cfg/mani_admin_plugin/data/flags.txt
Failed to load ./cfg/mani_admin_plugin/data/flags.txt
Failed to open ./cfg/mani_admin_plugin/clients.txt
Failed to load ./cfg/mani_admin_plugin/clients.txt
Failed to load ./cfg/mani_admin_plugin/data/client_ip_history.txt
L 09/10/2011 - 16:23:06: server_cvar: "mani_tickrate" "67"
Plugin load file successfully created
Loaded plugin "../cstrike/addons/mani_admin_plugin_i486"
Możesz teraz zweryfikować, czy plugin został załadowany poleceniem plugin_print:

plugin_print
Loaded plugins:
---------------------
0:   "Mani Admin Plugin 2011 V1.2.22.6 VSP Orange, www.mani-admin-plugin.com"
---------------------
Jeśli wszystko poszło OK, to w addons/ powinien zostać utworzony plik mani_admin_plugin.vdf o zawartości:
"Plugin"
{
    "file" "../cstrike/addons/mani_admin_plugin_i486"
}

Konfiguracja klientów (administratorów)


Musimy dodać konta klientów zarządzających serwerem. Wpisy te znajdują się w pliku cfg/mani_admin_plugin/clients.txt

Plik ten nie jest dostarczany w paczce więc należy go utworzyć i upewnić się że ma on prawa do zapisu.

Powracamy do konsoli CS:S.

Tworzenie klientów z odpowiednimi uprawnieniami odbywa się w trzech krokach:

Krok 1: Dodajemy klienta

ma_client addclient "TwojaUnikatowaNazwa"

Krok 2: Określamy sposób autoryzacji klienta


Autoryzacja może odbywać się przez:
 • identyfikator SteamID - wydajemy polecenie:
  ma_client addsteam "TwojaUnikatowaNazwa" "STEAM_x:x:xxxxxxx"
 • adres IP - wydajemy polecenie:
  ma_client addip "TwojaUnikatowaNazwa" "X.X.X.X"
 • hasło - wydajemy polecenia:
  ma_client addnick "TwojaUnikatowaNazwa" "TwojNick"
  ma_client setpassword "TwojaUnikatowaNazwa" "Yourpassword"

Krok 3: Przypisujemy flagi do klienta


Lista dostępnych flag.

Dodajemy odpowiednią flagę do klienta. Są dwie klasy flag:
 • Immunity (SetIFlag) - zabezpieczające administratora (np. nie można go usunąć z gry),
 • Admin (SetAFlag) - flagi dające dostęp do administracji.
Znak + dodaje flagę znak - ją zdejmuje, np. aby dodać flagę "Admin:client" wydajemy polecenie:
ma_client SetAFlag "TwojaUnikatowaNazwa" "+client"
a aby zdjąć przyznaną wcześniej flagę "Immunity:ping":
ma_client SetIFlag "TwojaUnikatowaNazwa" "-ping"
Jeśli chcemy dodać kilka flag to nie musimy tego robić w oddzielny komendach tylko zespolić flagi w jednym ciągu, np.:
ma_client SetAFlag "TwojaUnikatowaNazwa" "+B +C +a +admin"
Po tych trzech krokach klient jest skonfigurowany i może skorzystać z menu dostępnego w grze do zarządzania serwerem wydając w konsoli polecenie:
admin
Warto sobie zbindować dostęp do menu, np. do klawisza k:
bind k admin
Dostępne w menu opcje zależne są od posiadanych przez klienta flag.

Mani Admin Plugin

Przykłady konfiguracji administratorów


Administrator podstawowy (bardzo ograniczony):
ma_client addclient "admin 1"
ma_client addsteam "admin 1" "STEAM_0:0:123456"
ma_client SetAFlag "admin 1" "+admin"
Administrator z flagami administracyjnymi: Non permanent Ban, Permanent Ban, Map Change, Kick, Slap, Slay, Admin Chat, Admin Say, oraz immunitetem na: Ban, Kick, Reserved Slot Kick
ma_client addclient "admin 2"
ma_client addsteam "admin 2" "STEAM_0:0:22334455"
ma_client SetAFlag "admin 2" "+c +b +pban +k +l +m +o +s"
ma_client SetIFlag "admin 2" "+b +k +n"
Po tych operacjach plik cssource/orangebox/cstrike/cfg/mani_admin_plugin/clients.txt powinien wyglądać tak:
"clients.txt"
{
    "version"    "1"

    // This key group lists all your client players
    "players"
    {
        // This must be a unique client name
        "admin 1"
        {
            // Client real name
            "name" "admin 1"
            // Steam ID for client
            "steam" "STEAM_0:0:123456"
            // These are personal access flags for a player
            "flags"
            {
                "Admin" "admin"
            }
        }

        // This must be a unique client name
        "admin 2"
        {
            // Client real name
            "name" "admin 2"
            // Steam ID for client
            "steam" "STEAM_0:0:22334455"
            // These are personal access flags for a player
            "flags"
            {
                "Immunity"   "b k n"
                "Admin" "pban b c k l m o s"
            }
        }
    }

}

   [ Drukuj ] [ Wyślij stronę ]

Komentarze

Dodaj komentarz!

wysłany przez: dzepetto - Piątek, 20 Grudzień 2013 20:04

Witam.
Mam problem.
Przejrzałem już chyba 1000 poradników jak postawić serwer.
Oczywiście mam takie szczęscie, że u wszystkich działa, a u mnie nie.
Ściągnąłem dedicated server z konta steam.
Coś tam sam wymyśliłem i normalnie odpala mi się okno wybieram gre, mape, graczy, hasło itp. Klikam start po czym okienko sie zamyka i nie ma żadnej reakcji.
Prosiłbym bardzo o pomoc.
Gdzie dokładnie powinnienem wszystko wrzucać i dlaczego u każdego w folderze np. Cprogram filessteamsteamappsNazwa gracza Własnie znajduję się nazwa gracza a u mnie tylko common , downloading i sourcemods. Wcześniej traktowałem common jako nazwe gracza i tam wklejałem wszystko.
Wszystkie obrazy, grafika, tekst oraz wszelkie inne treści reprezentowana na tej stronie (oprócz niektórych z działu Download) są chronione prawami autorskimi i są wyłączną własnością autora tej strony. Wszelkie przypadki użycia i/lub publikacji są zastrzeżone na całym świecie. Wszystkie zdjęcia i inne treści są wyraźnie nie w Domenie Publicznej. Żadne zdjęcia ani inne materiały na tej stronie nie mogą być kopiowana, przechowywana, poddawane manipulacji, publikowane, sprzedawane lub cytowane w całości lub w części w jakiejkolwiek formie bez uprzedniej pisemnej zgody upoważnionego przedstawiciela tej strony.

Jako materiał chroniony prawami autorskimi, wszystkie zdjęcia umieszczone na tej stronie chronione są zgodnie z międzynarodowym prawem autorskim.

All images, graphics, text, and all other content represented on this website (except for some of the Download section) are copyrighted and are the sole property of author of this website. All use and/or publication rights are reserved worldwide. All images and all other content are expressly not in the Public Domain. No images or other content on this website may be copied, stored, manipulated, published, sold or reproduced in whole or in part in any form without the prior written authorization of an authorized representative.

As copyrighted material, all images displayed on this site are protected under international copyright laws.

....:::: © 2004-2009 MindShifter ]:::::[ kontakt: Gadu-Gadu 2644644 ::::....