MindShifter - nFire.eu   MindShifter - nFire.eu
  [ Zaloguj | Rejestracja ]     Dzisiaj jest : Wtorek, 03 Sierpień 2021 
Menu strony
 
Artykuły

Wszystkie artykuły » Linux » Podstawy » Screen + Byobu

Screen + Byobu

Autor: Dariusz Jaskuła (MindShifter) | Niedziela, 21 Sierpień 2011 12:35


byobuKażdy kto pracuje w trybie tekstowym prędzej czy później stwierdzi, że jedna konsola to stanowczo zbyt mało. Pracując bezpośrednio przy serwerze mamy możliwość przełączania się na wirtualne terminale (zazwyczaj ALT+F1 do F6), jednak np. połączenie SSH nie daje nam już takiej możliwości (bez nawiązywania nowych połączeń).

W tym celu powstał program Screen - mały i prosty menedżer okien multipleksujący wiele sesji do jednego terminala. Każde takie okno terminala zachowuje się jak osobny terminal. Pomiędzy terminalami można przełączać się skrótami klawiszowymi.

A czym jest Byobu? Byobu to japońskie ozdobne parawany, utworzone z kilku przyległych paneli. W świecie Linuksa Byobu to nakładka na Screena dodająca do niego nową funkcjonalność, m.in. wprowadza pasek statusu i łatwiejsze klawisze skrótów.Instalacja


Jeśli jeszcze nie posiadamy Screena instalujemy go poleceniem:
# aptitude install screen
W ten sam sposób możemy spróbować zainstalować Byobu...
# aptitude install byobu
jednak prawdopodobnie najnowsza wersja nie będzie dostępna w repozytoriach, dlatego przechodzimy na stronę projektu i ściągamy źródła, które wypakowujemy, konfigurujemy, kompilujemy i instalujemy w tradycyjny sposób:
# tar zxvf byobu_4.29.orig.tar.gz
# cd byobu-4.29
# ./configure
# make && make install
Jeśli chcemy korzystać z wbudowanego narzędzia do konfiguracji to musimy doinstalować pakiet python-newt (nie jest to konieczne, konfigurację można zmieniać ręcznie w plikach). Możemy już uruchomić Byobu poleceniem:
$ byobu

byobu

Konfiguracja


W dolnej części okna znajduje się pasek statusu, którego zawartość można zmienić edytując plik ~/.byoby/status

Pierwsza linia statusu zawiera m.in. listę otwartych okien, podświetlając aktywne okno.

W drugiej linii znajdują się dynamicznie zmieniane dane, np. uptime, stan procesora i pamięci. Jeśli jest nam ona zbęda można ją wyłączyć poleceniem byobu-quiet a załączyć byobu-quiet --undo.

Jeśli chcemy całkiem zrezygnować z paska statusu to możemy go wyłączyć poleceniem byobu-silent a załączyć byobu-silent --undo

Do pola statusu można dołączyć własne informacje. W tym celu należy utworzyć katalog ~/.byobu/bin i utworzyć w nim skrypt o nazwie XX_nazwa, gdzie XX określa co ile sekund skrypt ma być uruchamiany.

Dodatkowo w pliku ~/.byoby/status należy załączyć wyświetlanie naszej informacji przez ustawienie:

custom=1
Dla przykładu - w ten sposób dodamy wyświetlanie liczby uruchomionych procesów przez aktualnie zalogowanego użytkownika, odświeżając informacje co 10 sekund: Tworzymy plik ~/.byobu/bin/10_pcount o zawartości:
#!/bin/sh
user=$(whoami)
COUNT=$(ps -ef|grep $user|wc -l)
echo $COUNT
Nadajemy uprawnienia do wykonywania:
chmod +x ~/.byobu/bin/10_pcount
W pliku ~/.byobu/windows znajdują się polecenia, jakie mają zostać wykonane przy uruchamianiu Byobu, np. aby przy każdym uruchomieniu otwierały się dwa okna, jedno z poleceniem top a drugie z logami:
screen top
screen tail -f /var/log/dmesg
Istnieje także możliwość automatycznego uruchamiania Byobu po zalogowaniu. Należy wydać polecenie:
$ byobu-launcher-install
Aby wyłączyć tą funkcję należy wydać polecenie:
$ byobu-launcher-uninstall

Skróty klawiszowe

Ponieważ Byobu działa jako nakładka na Screena, wszystkie skróty klawiszowe Screena działają również w nim. Poza nimi, Byobu wprowadza nowe przydatne skróty, głównie klawisze funkcyjne (F1-F12):

ScreenByobuFunkcja
 F1Pomoc
CTRL+a cF2Nowe okno
CTRL+a pF3Przejście do poprzedniego okna
CTRL+a nF4Przejście do następnego okna
CTRL+a " Wyświetla listę okien
CTRL+a AF8Zmienia nazwę okna
CTRL+a dF6Odłączenie od aktualnej sesji Byobu. Aby ponownie się podłączyć należy uruchomić Byobu.
CTRL+a [F7Przechodzi do trybu kopiowania/przesuwania ekranu
CTRL+a xF12Blokuje sesję (wymaga podania hasła do odblokowania)
CTRL+a SSHIFT+F4Tworzy nowy poziomy podział okna (następnie w obszarze można CTRL+a c, lub przełączyć się na już istniejące)
CTRL+a | Tworzy nowy pionowy podział okna (następnie w obszarze można utworzyć nowe okno CTRL+a c, lub przełączyć się na już istniejące)
CTRL+a :remove Usuwa podział
CTRL+a :resize Pozwala ustawić ilość lini w oknie
SHIFT+F5Ustawia kursor w poprzednim obszarze
CTRL+a TABSHIFT+F6Ustawia kursor w następnym podzielonym obszarze
CTRL+a @F9Menu konfiguracji
CTRL+a ? Wyświetla bindowania klawiszy
CTRL+a $ Wyświetla dokładny status
CTRL+a ! Wł/wył działanie klawiszy funkcyjnych

Jak należy odczytywać te skróty? Przykładowo aby utworzyć nowe okno: wciskamy CTRL+a, puszczamy kombinację i naciskamy klawisz c. Ten sam efekt uzyskamy wciskając klawisz F2. Inny przykład - zmiana nazwy okna: wciskamy CTRL+a, puszczamy kombinację, wciskamy SHIFT+A. ten sam efekt uzyskamy wciskając F8.

Używając do połączenia z serwerem programu PuTTY zapewne natrafimy na niemożliwość korzystania z niektórych skrótów klawiszy funkcyjnych. Należy wtedy odpowiednio skonfigurować sposób w jaki PuTTY wysyła klawisze funkcyjne.

putty klawisze

Przechodzimy do Terminal -> Keyboard i w sekcji "The Function keys and keymap" zmieniamy ustawienie na Xterm R6.

   [ Drukuj ] [ Wyślij stronę ]

Komentarze

Dodaj komentarz!


Wszystkie obrazy, grafika, tekst oraz wszelkie inne treści reprezentowana na tej stronie (oprócz niektórych z działu Download) są chronione prawami autorskimi i są wyłączną własnością autora tej strony. Wszelkie przypadki użycia i/lub publikacji są zastrzeżone na całym świecie. Wszystkie zdjęcia i inne treści są wyraźnie nie w Domenie Publicznej. Żadne zdjęcia ani inne materiały na tej stronie nie mogą być kopiowana, przechowywana, poddawane manipulacji, publikowane, sprzedawane lub cytowane w całości lub w części w jakiejkolwiek formie bez uprzedniej pisemnej zgody upoważnionego przedstawiciela tej strony.

Jako materiał chroniony prawami autorskimi, wszystkie zdjęcia umieszczone na tej stronie chronione są zgodnie z międzynarodowym prawem autorskim.

All images, graphics, text, and all other content represented on this website (except for some of the Download section) are copyrighted and are the sole property of author of this website. All use and/or publication rights are reserved worldwide. All images and all other content are expressly not in the Public Domain. No images or other content on this website may be copied, stored, manipulated, published, sold or reproduced in whole or in part in any form without the prior written authorization of an authorized representative.

As copyrighted material, all images displayed on this site are protected under international copyright laws.

....:::: © 2004-2009 MindShifter ]:::::[ kontakt: Gadu-Gadu 2644644 ::::....